The adventure with the reading primers
By Renata Zaborska, Warsaw

   The author, a librarian teacher in the primary and lower secondary school run by Społeczne Towarzystwo Oświatowe in Warsaw, has created a collection „Reading Primers of the World”.

The adventure with the reading primers
By Renata Zaborska, Warsaw
 

ALA Z ELEMENTARZA - FAKTY I MITY

 

(POLEMIKA W SPRAWIE PIERWOWZORU ALI -BOHATERKI ELEMENTARZA MARIANA FALSKIEGO).

PAMIĘCI PROF. MARIANA FALSKIEGO

   

Tekst Renata Zaborska

Guliwer czasopismo o książce dla dzieci nr3/2010

   
   

 

 

       
            

   
     

Wielokulturowa edukacja,

czyli o elementarzach dla mniejszości 

"O tym, że polskie dzieci uczą się w polskich szkołach po polsku, wie każdy uczeń."

Tekst Renata Zaborska

Biblioteka nr 5 (15). 2010

 

a, b, c...

„Nad kartką papieru trzymała japoński pędzel zamoczony w czarnym tuszu, by pod okiem mistrza pisać znak „Księżyc". Poczuła, jak z obawy przed popełnieniem błędu..."

Głos Nauczycielski nr.2 10.I.2007r.

„a, b, c..."

   
               
           
     

Vivat!

Ala i As są z nami od 100 lat!

 

Postać Ali z elementarza znamy już od 100 lat. Znana jest ona nie tylko w szkole, ale i poza nią, nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Tekst Renata Zaborska

Biblioteka nr 4 (16). 2010

 

„Od japońskiego kałamarza do polskiego elementarza, czyli jak narodziła się pasja zbierania elementarzy świata "

 

„Pomysł kolekcji narodził się dzięki zamiłowaniu do książki dla dzieci oraz dzięki fascynacji kaligrafią, ginącej w dobie komputerów - sztuki pięknego pisania..."

Tekst Renata Zaborska

Guliwer czasopismo o książce dla dzieci nr4/06

   
               
           
         

„Przygoda z elementarzami"

 

„Azbuka po rusku, bukvar po białorusku, po litewsku elementourius, po niemiecku elementarbuch a po polsku elementarz...."

Biblioteka nr 1 (13). 2010

„Przygoda z elementarzami"