ALFABETY  W ELEMENTARZACH

   Alphabets IN the PRIMERS

ALA Z ELEMENTARZA

MARIANA FALSKIEGO

POLSKI ELEMENTARZ

POLISH PRIMER

ELEMENTARZE DLA POLONIi

PRIMERS OF POLONIA

GALERIA

GALLERY

KONTAKT

CONTACT

ARTYKUŁY PRASOWE

Press

 
 

Wywiad dla australijskiego Radia SBS

Interwiev for Australian Radio SBS

 

Galeria/Gallery

Nasz Elementarz

Our Primer

 
Nasz Elementarz

"Witam serdecznie

NAUCZYCIELI i UCZNIÓW

SZKÓŁ POLONIJNYCH

TEN szalony pomysł narodził się podczas powrotu z warszawskiej szkoły do domu

w poniedziałek 25 lutego 2013 o 15ej, gdy zaświeciło przedwiosenne słońce..."

Our Primer

"DEAR TEACHERS AND STUDENTS 
THE IDEA  came
about on Monday, February 25th, 2013 at 3 p.m. during a return trip home from a school in Warsaw just as the Spring sun..."

"23rd December, 2011By Dorota Banasiak
Pierwszy szkolny elementarz pozostaje książką magiczną, symbolem początków edukacji, wspomnieniem pierwszych chwil ze szkoły, edukacyjnych kroków w życiu dziecka ..."

 

 

Webmaster: c. arbatowski  /®cezx/