ELEMENTARZE POLONIJNE 

w zbiorach polskich i zagranicznych wg krajów

stan bibliografii na rok 2013

 

W niniejszej bibliografii przyjęto uważać za elementarze polonijne podręczniki do nauki języka polskiego na początkowym poziomie, przeznaczone dla uczniów szkół znajdujących się poza aktualnymi, dla daty wydania, granicami Polski. Nie są w tym rozumieniu elementarzami polonijnymi podręczniki wydane np. na terenach zaborów, choć służyły do nauki polskiego, ale są np. te, które choć wydane w kraju zostały  przez autora przeznaczone specjalnie dla potrzeb uczniów mieszkających poza aktualnymi granicami Polski, jak również zaliczamy  zagraniczne przedruki czy samodzielnie opracowane skrypty na potrzeby szkoły polonijnej.

 

 ** elementarze w zbiorach Library of Congres USA Washington

 *  w zbiorach Polish Library w Londynie 

 +  w zbiorach polskich: w kolekcji  Elementarze świata Renaty Zaborskiej oraz

     Biblioteki Narodowej w Warszawie

 

 
   
KRAJ

AUTOR

TYTUŁ WYDAWCA MIEJSCE ROK Wyd.
+AUSTRALIA

Benedykt Kubski, Mieczysław Kotarbiński,

Ewa Zarembina

Elementarz Polska Macierz Szkolna w Pd. Australii, na prawach rękopisu Adelajda 1955
+AUSTRALIA

Alicja Paszko

Pomiędzy Polską a Australią, poznajemy polskie bajki i wiersze, podręcznik do nauki języka polskiego dla klasy P/K, [skrypt do użytku wew.] Polish School of Sydney Randwick 2011
+BRAZYLIA

Konstanty Lech

Elementarz dla dzieci polskich w Brazylji-wyd.8 Składnica Oświatowa Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Polskich w Brazylji Kurytyba, 1936
+CZECHOSŁOWACJA

Hilda Buławowa il. Ota Janecek

Żywe abecadło. Statni pedagogicke nakladelstvi - 1978
+CZECHOSŁOWACJA

Hilda Badurowa

Elementarz: podręcznik dla kl.1 Statni pedagogicke

naklad

Praha 1973
+CZECHOSŁOWACJA

Hilda Badurowa, Józef Ondrusz

Elementarz: podręcznik dla kl.1 Statni pedagogicke, naklad Praha 1958
HOLANDIA

Gawlik-Maciejewska Dorota

Skrypt do nauczania języka polskiego w szkołach polskich w Holandii Forum Polskich Szkół w Holandii Haga 1997
+KANADA

Marjan Falski

il. Wacław Borowski

Elementarz dla pierwszej klasy szkół polskich w Kanadzie z rysunkami Wacława Borowskiego przedruk wyd.Książnica – Atlas, Rada Edukacyjna Związku Polaków w Kanadzie Toronto 1934
+FRANCJA

ks. Pakuła Józef

Czytanki dziecka polskiego na wygnaniu we Francji Polikopia ”Roneo” Reims 1944
+FRANCJA

B.Kubski

M.Kotarbiński

St. Dobraniecki

E. Zarembina

Elementarz dla dzieci polskich we Francji, metoda wyrazowa według elementarza B.Kubskiego, M. Kotarbińskiego, St. Dobranieckiego i E.Zarembiny Książka Polska we Francji Paryż 1945,19
+FRANCJA

M.Falski

il. Wacłwa Borowski

Elementarz dla pierwszej klasy szkół powszechnych miejskich z rysunkami Wacława Borowskiego Societe Franco-Polonaise D'Edition Paris 1944
+FRANCJA

M.Falski

Pierwsza czytanka dla dzieci Biblioteka Sztandaru Polskiego Paris ca 1945
+LITWA

Barbara Oraszewska

Elementarz, podręcznik dla klasy 1 Sviesa Kaunas 1997,2
*NIEMCY

Marian Falski

Elementarz z rysunkami Wacława Borowskiego [przedruk z] Książnica-Atlas Lwów, 1937 wyd. Związek Polaków w Hamburgu Hamburg 1945
*NIEMCY

Marian Falski

Elementarz Wyd. Jutra Pracy Lippstadt 1948
+NIEMCY

 

Elementarz dla prywatnych szkół powszechnych z polskim językiem wykładowym w Niemczech Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech T.Z. Berlin [1938-39]
+NIEMCY

Chodak Edmund

Elementarz dla 1 klasy szkół powszechnych Referat Oświatowo-Kulturalny P.O.W Szlezwig 1945
+PALESTYNA

Marian Falski

Elementarz Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych,Nakł. Komisji Regulaminowo-Wydawniczej Armii Polskiej Na Wschodzie Jerozolima 1943
+POLSKA

Helena Metera

il.Blanka Gul-Olszewska

Czytam po polsku, podręcznik do poczatkowej nauki czytania dla dzieci polskich na obczyźnie Fundacja Pomocy Szkołom Polskim w ZSRR Lublin 1991
+POLSKA

Władysław Makarski il. Blanka Gul

Baw się z nami 1, podręcznik do nauki języka polskiego dla szkół polonijnych Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lublin 1999
+UKRAINA-POLSKA

Irena Sandecka

oprac. Mieczysław Adamczyk

Elementarz krzemieniecki Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica

Świetokrzyska

[reprint rękopisu]

Kielce 2002
+RUMUNIA

Alexandra Brinzea

Elementarz Państwowe Wydawnictwo Dydaktyczne i Pedagogiczne Bucuresti 1957
*WIELKA BRYTANIA

Marjan Falski

Elementarz z rysunkami Wacława Borowskiego Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

przedruk z Książnica-Atlas, Lwów Warszawa 1937

Londyn 1946
*WIELKA BRYTANIA

M.Falski

il.Wacław Borowski

Elementarz rysunkami Wacława Borowskiego.wyd.2 Główna Komisja Skarbu Narodowego Londyn  
+WIELKA BRYTANIA

Marjan Falski

il.Kamil Mackiewicz

Pierwsza czytanka dla dzieci z obrazkami Kamila Mackiewicza Główna Komisja Skarbu Narodowego Londyn 1952
*WIELKA BRYTANIA

Marian Falski

Elementarz Sekcja Wydawnicza Towarzystwa Pomocy Polakom W.Brytania 1947
+WIELKA BRYTANIA

Jadwiga Otwinowska

Moja czytanka podręcznik dla kl.3 - 8-9 lat Polska Macierz Szkolna Zagranicą Londyn 1959
*WŁOCHY

Marian Falski

Elementarz. nakład II – 2 egz Wydawnictwo PCK przy 2 Korpusie, Sekcja Wydawnicza 2 Korpusu Bari 1945
+USA

Małgorzata Pawlusiewicz

Elementarz dla dzieci polonijnych Wisdom Publishers Corporation Elmwood Park [2005?]
+USA

Małgorzata Pawlusiewicz

Ćwiczenia w mówieniu Słowniczek niezbedniczek. Piosenki pierwszoklasistów Wisdom Publishers Corporation Elmwood Park [2005?]
*USA

Marjan Falski

il. Kamil Mackiewicz

Pierwsza czytanka dla dzieci Polonia Amerykańska, American Council New York  
*USA

-

Obrazkowy elementarz polski czyli nauka czytania i pisania ułożona podług najlepszej metody dla polskich szkół elementarnych w Północnej Ameryce Wyd. Bracia Worzałłowie - [1916?]
+USA

-

Elementarz dla szkół ludowych w Ameryce Wydawnictwo Polskie Chicago 1889,19
+USA

sł. wst. bp. Jan Misiasz

Uczymy czytać i pisać po polsku Komisja Oświaty przy Polskiej Narodowej Spójni Scranton 1954
+USA

ks. Bronisław Krupski

Elementarz dla szkół polskich Narodowego Kościoła w Ameryce.wyd.2 uzup. Polsko Narodowa Spójnia w Ameryce Scranton

PA

[ca1930]

[1962]

*USA

-

Druga książka do czytania dla szkół ludowych w Ameryce. wyd 20 Dziennik Chicagowski Chicago  
**USA

-

Czytanka dla Polskich szkół parafjalnych Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki Niles Niles? 1923
**USA

-

Elementarz polski dla użytku szkolnego i domowego - - 1912
**USA

s.Cyrilla Mary

Moja pierwsza książeczka; elementarz dla dzieci 1 klasy - [Niles] 1940
**USA

Władysław Dyniewicz

Elementarz polski czyli nauka czytania i pisania przez Władysława - Chicago [c1876]
**USA

Władysław

Dyniewicz

Nowy elementarz polski: czyli Maly slabikarz dla dzieci polskich w Ameryce Gazeta Polska Dyniewicza Chicago 1874
**USA

Władysław Dyniewicz

Elementarz obrazkowy czyli pierwsze zasady pisania i czytania, zastosowany do szkół polskich w Stanach Zjednoczonych [Gazeta Polska] [Chicago] 1907
**USA

[s.Cyrilla Mary]

Moja pierwsza książeczka i czytanka dla dzieci na pierwszy rok nauki. - [Niles] 1936
**USA

-

Nowy elementarz i Pierwsza czytanka dla polskich szkół parafialnych Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki St.Hedwig's printery Niles 1921
**USA

-

Czytanka dla polskich szkół parafialnych w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi Niles 1923
**USA

-

Moja pierwsza książeczka: elementarz i czytanka dla dzieci polskich szkół parafialnych w Ameryce Nakladem SS felicjanek Chicago [c1934]
**USA

-

Czytanka pierwsza            [-trzecia] dla szkół polskich w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki - Chicago 1899
**USA/POLSKA

Lesław Giermański

Polsko-amerykańska czytanka Oficyna Wydawnicza Kucharski Toruń 2002
**USA

-

Obrazkowy elementarz polski; czyli Nauka czytania i pisania ułozona podług najlepszej metody dla polskich szkół elementarnych w Pólnocnej Ameryce Druk Polish American pubulishing company

//J.Smulski i sp

Chicago [c1916]​​//

1899

Miejsce na kolejne, zgłoszone przez Polonię, elementarze...

 

       

Oprac.Renata Zaborska